Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HOÀNG ĐỚI

tập hợp các chòm sao nằm dọc theo hoàng đạo. Gồm 12 chòm sao tương ứng với 12 tháng trong năm: Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Thất Nữ, Thiên Bình, Thần Nông, Nhân Mã, Ma Kết, Bão Bình, Song Ngư. Trước đây, mỗi chòm tương ứng với vị trí của Mặt Trời trong một tháng, nhưng nay do điểm Xuân phân dịch chuyển dần (1o trong 70 năm) nên mỗi tháng Mặt Trời nằm ở cả hai chòm.