Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HIỆU ỨNG QUANG ĐIỆN

hiện tượng các chất (rắn hoặc lỏng) phát ra các điện tử dưới tác dụng của bức xạ điện từ trường bao gồm ánh sáng. Phân biệt: 1) HƯQĐ ngoài: các điện tử được phát ra khỏi vật chất (sự phát xạ quang điện); 2) HƯQĐ trong: độ dẫn của các chất bán dẫn hay điện môi tăng (quang dẫn); 3) HƯQĐ van: xuất hiện suất (sức) điện động ở chỗ tiếp xúc giữa kim loại và chất bán dẫn hay giữa những chất bán dẫn khác nhau. Do nhà vật lí Đức Hec H. R. (H. R. Hertz) phát hiện năm 1887. Có nhiều ứng dụng trong kĩ thuật, vd. tế bào quang điện, pin Mặt Trời. Nhà bác học Anhxtanh A. (A. Einstein) được giải Nôben về lí thuyết HƯQĐ(1921).