Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HÀN LỘ

tên tiết khí hậu (x. Tiết) thứ mười chín trong năm, chỉ khí hậu trung bình trong khoảng những ngày từ 9.10 đến 23.10 hằng năm.