Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THƯỚC TRẮC VI

1. Tên gọi khác của thước đo hiển vi (x. Thước đo hiển vi).

2. Dụng cụ đo, có một ốc trắc vi với bước ốc chính xác, cho phép đo được kích thước các vật rắn một cách chính xác. Độ phân giải của TTV có thể đạt tới 0,01 mm hoặc 0,001 mm.