Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TẦN SỐ CỘNG HƯỞNG

tần số của lực kích thích bằng tần số dao động riêng của hệ, khi đó hiện tượng cộng hưởng xảy ra. Xt. Cộng hưởng.