Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VỆT MÂY NHIỄM XẠ

vùng địa hình bị nhiễm xạ do bụi của đám mây phóng xạ bay trong không khí lắng đọng xuống. Kích thước VMNX phụ thuộc vào đương lượng nổ và phương thức nổ của vụ nổ hạt nhân, điều kiện khí tượng, địa hình, thời tiết, vv. Thường được mô tả theo hình quạt có góc ở tâm 40o, kéo dài theo hướng gió và được chia thành các vùng ứng với các mức nhiễm xạ khác nhau. Hiện nay VMNX được quy ước chia thành 4 vùng: vùng A, bị nhiễm xạ vừa với liều chiếu xạ 40 - 400 R; vùng B, nhiễm xạ nặng với liều chiếu xạ 400 - 1.200 R; vùng C, bị nhiễm xạ nguy hiểm với liều chiếu xạ 1.200 - 4.000 R và vùng D, bị nhiễm xạ rất nguy hiểm với liều chiếu xạ trên 4.000 R. Xt. Phóng xạ; Nổ hạt nhân.