Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VÀNH PHÓNG XẠ

(cg. vành Van Alen), những vùng bên trong từ cầu của Trái Đất (các hành tinh), tập trung các hạt tích điện (proton, electron) có động năng lớn, bị bắt giữ bởi từ trường Trái Đất. Dưới tác dụng của từ trường, các hạt trong VPX chuyển động theo các quỹ đạo phức tạp từ Bắc Bán Cầu đến Nam Bán Cầu và ngược lại. Các VPX trong từ cầu Trái Đất được phát hiện ra từ năm 1958, nhờ các máy đo phóng xạ đặt trên các vệ tinh nhân tạo Explorer - 1 và 3. Phát hiện này gắn liền với nhóm đặt thiết bị do Van Alen (van Allen) đứng đầu, do đó đôi khi người ta gọi các VPX của Trái Đất là các vành Van Alen. Xt. Từ cầu của Trái Đất.