Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
YUKAOA HIĐEKI

     (Yukawa Hideki; 1907 - 81), nhà vật lí Nhật Bản. Nghiên cứu lí thuyết tương tác hạt cơ bản, lực hạt nhân, sự tồn tại của mezon. Giải thưởng Nôben (1949).

Yukaoa Hiđeki