Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHU TRÌNH HELI

dây chuyền phản ứng nhiệt hạt nhân mà kết quả là sự hình thành cacbon từ ba hạt nhân heli. Xảy ra khi nhiệt độ lớn hơn 108 K, nhiệt độ như vậy chỉ có ở các sao khổng lồ ở giai đoạn cuối của quá trình tiến hoá, khi hiđro trong lòng của sao đã cháy hết. Xt. Chu trình hiđro.