Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CÁCH ĐIỆN

 biện pháp ngăn ngừa sự tiếp xúc điện giữa các bộ phận có dẫn điện. Chất cách điện gồm nhiều loại khác nhau như sứ, nhựa, vải cách điện, vv. Xt. Chất cách điện.