Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BỨC XẠ HÃM

bức xạ điện từ sinh ra trong quá trình tán xạ (hãm) của hạt điện tích chạy nhanh trong trường tĩnh điện của hạt nhân và của các điện tử trong nguyên tử. Thuộc loại BXH còn có bức xạ của các hạt mang điện tích chuyển động với tốc độ rất lớn (tương đối tính) trong từ trường, bức xạ xiclotron hay BXH từ. BXH từ được dùng trong y học và công nghiệp để tạo tia X và tia gamma. Xt. Bức xạ; Tia rơnghen.