Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BỨC XẠ GAMMA

bức xạ điện từ có bước sóng ngắn hơn 10–8 cm, sinh ra trong quá trình phân rã của hạt nhân phóng xạ và các hạt cơ bản, trong quá trình tương tác của những hạt điện tích có tốc độ cao với các chất, cũng như trong quá trình huỷ cặp electron - pozitron và những quá trình khác. Xt. Phân rã; Bức xạ hãm.