Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHẤT DẪN ĐIỆN

các chất có chứa một số lượng rất lớn các hạt mang điện tích và có khả năng dịch chuyển. CDĐ được phân thành chất dẫn điện tử (kim loại, bán dẫn), chất dẫn ion (chất điện li, một số chất rắn) và chất dẫn hỗn hợp (vd. plasma: có cả ion và điện tử). Xt. Dẫn điện.