Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BỘ MÃ HOÁ

1. Thiết bị có khả năng chuyển đổi từ một phương pháp biểu diễn này sang một phương pháp biểu diễn khác.

2. Trong thiết bị tính, là phương tiện biến đổi thông tin (tương tự hoặc số) thành dạng mã nhị phân thích hợp.