Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VÔ TUYẾN ĐIỆN TỬ

   lĩnh vực khoa học và kĩ thuật có liên quan đến việc truyền và biến đổi thông tin bằng cách sử dụng các dao động sóng điện từ. Hai lĩnh vực chính của VTĐT là kĩ thuật vô tuyến điện và kĩ thuật điện tử. VTĐT được ứng dụng ở hầu hết các lĩnh vực khoa học và kĩ thuật hiện đại.