Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHÁT XẠ ĐIỆN TỬ THỨ CẤP

hiện tượng phát xạ điện tử của các chất (kim loại, bán dẫn) khi bắn chúng bằng chùm điện tử. PXĐTTC được dùng để khuyếch đại các dòng điện tử trong các dụng cụ điện tử chân không, vd. trong các dụng cụ nhân quang điện.  Xt. Ống nhân quang điện.