Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NGÀY SÓC

 ngày mồng 1 Âm lịch; sóc theo nghĩa Hán - Việt là sống lại, có ý nói một tuần trăng mới lại bắt đầu. NS là ngày chứa thời điểm giao hội của Mặt Trăng với Mặt Trời, sau vài giờ mới thấy Mặt Trăng hình lưỡi liềm mỏng, bàng bạc trong ánh hoàng hôn có mặt lồi quay về hướng tây. Dân gian có câu: “Mồng một lưỡi trai, mồng hai lá lúa”... là để chỉ dạng Mặt Trăng thấy được gần NS.