Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỖN LOẠN

(cg. hỗn độn), trạng thái đặc biệt của các hệ vật lí phi tuyến, rất nhạy cảm với các tác động, khi đó xảy ra các quá trình không ổn định, bất thường và ngẫu nhiên khó dự đoán. Các kết quả nghiên cứu của HL học (A. chaology) có ứng dụng rộng rãi cho các hệ thống phức tạp, dự báo khí tượng, kinh tế thị trường. HL không phải là vô trật tự mà là một loại trật tự đặc biệt.