Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THANG ĐỘ CỨNG KHOÁNG VẬT

x. Độ cứng khoáng vật.