Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HÌNH HỌC MỎ

khoa học về cách diễn tả bằng đồ thị dạng thân khoáng và tính chất (chất lượng) khoáng sản trong lòng đất, về các phương pháp tính toán trữ lượng, thống kê sự biến động trữ lượng, về phương pháp giải các bài toán hình học có liên quan đến việc thăm dò địa chất và mở các công trình mỏ.