Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HANG ĐỘNG HỌC

khoa học nghiên cứu về các hang động; đối tượng nghiên cứu là nguồn gốc, hình thái, quá trình phát triển, sinh giới, di tích văn hoá của người tiền sử,... cũng như khả năng sử dụng các hang động vào những mục đích khác nhau.