Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÍNH THIÊU KẾT CỦA THAN

đặc tính cơ bản và quan trọng nhất của than dùng trong công nghiệp luyện cốc. Là khả năng khi nung nóng tới 470 - 550oC trong điều kiện không có không khí, than vụn có thể chuyển sang trạng thái dẻo và gắn với nhau tạo thành một khối cứng (cốc) xốp đồng nhất.