Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÍNH NHỊP CỦA ĐÁ TRẦM TÍCH

sự thay đổi tương đối điều hoà điều kiện lắng đọng của đá do những hoạt động mang tính chu kì của các hiện tượng (chủ yếu là hiện tượng kiến tạo và khí hậu), do đó, các sản phẩm sẽ lắng đọng theo nhịp (vd. các dải đá sáng màu, tối màu nằm xen kẽ nhau). Nghiên cứu TNCĐTT là một trong những phương pháp quan trọng để nghiên cứu tướng đá, xác định tuổi tương đối của đá.