Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRŨNG NÚI LỬA - KIẾN TẠO

trũng có kích thước rộng lớn, thường có dạng tròn, bầu dục hoặc đa giác, đường kính hàng chục kilômét, có liên quan trực tiếp với các quá trình kiến tạo và núi lửa, có thể là một phần nằm trong đai núi lửa (đai núi lửa Đông Á).