Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRŨNG CACXTƠ

vùng trũng hình thành giữa các khối núi đá vôi, có địa hình tương đối bằng phẳng, còn sót những mỏm đá vôi và những phễu, thường còn những vách đá vôi bao quanh, các trũng rộng lớn tạo nên các cánh đồng cacxtơ.