Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRÙNG TIA

(Radiolaria; radius: tia), động vật đơn bào, phần lớn có vỏ cứng bằng silic, một số có vỏ kitin bảo tồn tốt dưới dạng hoá thạch. TT chủ yếu sống kiểu trôi nổi trong nước biển có độ mặn bình thường. Ở Việt Nam, hoá thạch TT mới được nghiên cứu và phát hiện trong trầm tích Neogen, chưa có vai trò quan trọng trong địa tầng học.