Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÍNH HÚT ẨM CỦA ĐẤT ĐÁ

khả năng của đất đá hút một lượng hơi nước trong không khí. THÂCĐĐ phụ thuộc vào tổng diện tích bề mặt và thành phần khoáng vật của các hạt.