Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÍNH CHỨA NƯỚC CỦA ĐẤT ĐÁ

khả năng của đất hoặc đá chứa đầy các lỗ rỗng và chỗ trống một lượng nước tự do (nước trọng lực) có thể chảy ra hoặc hút ra được. Khả năng này liên quan với độ thải nước (độ cho nước). Chỉ những đất, cát, sỏi, cuội, đá nứt nẻ mới chứa nhiều nước. Ở mức độ hạn chế hơn, cát pha sét và một số dạng sét pha cát nhẹ (chứa ít hạt sét và tương đối nhiều hạt cát) cũng chứa nước. Đất sét, đá cứng đặc sít không nứt nẻ đều không chứa nước, được gọi là đất đá cách nước.