Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÍNH CHUYÊN HOÁ ĐỊA HOÁ CỦA MACMA

đặc điểm hoá học của macma, trong đó hàm lượng một số nguyên tố pha tạp có số clac được nâng cao hoặc hạ thấp một cách không bình thường. Đặc biệt, chỉ số clac nâng cao là dấu hiệu khoáng hoá của macma.