Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÍNH CHẤT MAO DẪN CỦA ĐẤT

khả năng dâng nước từ dưới lên trên (hoặc về các phía) theo các lỗ rỗng, do tác dụng của lực mao dẫn phát sinh ở ranh giới phân chia giữa các thành phần khác nhau của đất (hạt khoáng, nước và khí). Biểu hiện của TCMDCĐ: chiều cao cột nước có thể giữ được bởi lực mao dẫn (sức căng bề mặt) và lực dính do mao dẫn. Nguyên nhân: lực tương tác của nước và khí với các hạt đất, thể hiện ở sự tẩm ướt các hạt đất, tạo nên trong các lỗ rỗng những mặt khum và một số hiện tượng khác. Chiều cao dâng mao dẫn tỉ lệ nghịch, còn tốc độ dâng thì tỉ lệ thuận với đường kính các mao quản. Trong đất sét dâng tới hàng mét, trong những loại đất khác, hàng centimét đến vài mét.