Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XOBY H. C.

(Henry Clifton Sorby; 1826 - 1908), nhà bác học Anh trong lĩnh vực khoáng vật họckim tương học, đặt nền móng cho việc sử dụng kính hiển vi để nghiên cứu khoáng vật, kim loạihợp kim.