Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XÂM NHẬP

quá trình macma nóng chảy thâm nhập vào tầng vỏ Trái Đất. Xt. Đá macma.