Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÌM KIẾM SINH ĐỊA HOÁ

phương pháp tìm kiếm khoáng sản dựa trên cơ sở phát hiện hàm lượng nguyên tố tạo quặng tăng cao ở lớp thổ nhưỡng, trong thể keo lỏng của thực vật hoặc trong các phản ứng sinh học dị thường của thực vật ở gần mỏ quặng dưới tác dụng của các nguyên tố hoá học.