Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÌM KIẾM ĐỊA CHẤT

toàn bộ những công tác địa chất, địa vật lí và địa hoá để phát hiện và bước đầu đánh giá triển vọng các mỏ khoáng sản. Gồm 3 giai đoạn: tìm kiếm khái quát, tìm kiếm sơ bộ và tìm kiếm tỉ mỉ.