Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÌM KIẾM BẰNG PHƯƠNG PHÁP VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT

phương pháp cơ bản tìm kiếm mỏ khoáng sản, gồm: phân tích các bản đồ địa chất, địa mạo, kiến tạo, cổ địa lí... đã có thuộc lãnh thổ tìm kiếm, nhằm phát hiện quy luật phân bố mỏ và tiền đề tìm kiếm. Thành lập bản đồ sinh khoáng và dự đoán để đánh giá triển vọng của từng khu vực. Tiến hành công tác vẽ bản đồ địa chất và tìm kiếm nhằm kiểm tra các dự đoán và lựa chọn các dấu hiệu tìm kiếm. Thành lập các bản đồ địa chất cấu trúc, địa hoá, trọng sa để đánh giá triển vọng của những mỏ đã phát hiện trong vùng.