Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TIÊU CHUẨN KHOÁNG SẢN

tổng hợp những yêu cầu về chất lượng và số lượng khoáng sản có ích trong lòng đất, về các đặc tính công nghệ, điều kiện khai thác hợp lí nhất, có tính đến tác dụng vào môi trường khi khai thác. Các tiêu chí chủ yếu của TCKS: hàm lượng tối thiểu thành phần có ích, hàm lượng biên của thành phần có ích, hàm lượng tối thiểu thành phần có ích tại điểm khoanh nối ranh giới thân quặng, chiều dày tối thiểu của thân khoáng sản có ích, chiều dày tối đa lớp kẹp đá hoặc quặng không đạt chỉ tiêu trong ranh giới tính trữ lượng, độ sâu tối đa tính trữ lượng, vv.

Tuỳ tính chất từng loại quặng như dầu mỏ, khí thiên nhiên dùng trong công nghiệp, than hoặc phiến cháy, các loại nước khác nhau... sử dụng trong công nghiệp hay dân dụng mà có các chỉ tiêu thứ cấp khác nhau.