Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TIỀN ĐỀ ĐỊA THỰC VẬT

hiện tượng những dạng thực vật nhất định mọc trên các mỏ khoáng hay trên vành phân tán quặng. Những thực vật đó có thể bất cứ lúc nào và ở mọi nơi đều chỉ thị cho sự tồn tại các nguyên tố nhất định trong đất đá, nhưng cũng có thể chỉ thị cho một số nguyên tố nhất định trong đất đá ở một vùng nhất định. Ngoài ra, đôi khi còn quan sát thấy sự biến đổi của thực vật ở vùng mỏ do tác dụng của một nguyên tố hoá học nào đó (thay màu vốn có, cao vọt lên, thấp hẳn xuống, vv.). Những thực vật nêu trên có thể sử dụng cho việc phát hiện, tìm kiếm khoáng sản nhất định.