Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TIỀN ĐỀ ĐỊA MẠO

tính quy luật của sự phân bố các mỏ khoáng trong không gian liên quan mật thiết với lịch sử phát triển địa hình của một khu vực hoặc một địa phương. Sự hình thành những mỏ sa khoáng, mỏ phong hoá liên quan với sự hình thành của địa hình, do đó, TĐĐM là yếu tố quan trọng trong việc tìm kiếm những mỏ này.