Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TIỀN ĐỀ ĐỊA HOÁ

những đặc tính địa hoá lí thuyết về tính thường có và tính dị thường của các nguyên tố hoá học trong vỏ Trái Đất (khả năng phân tán và tập trung), dùng để định hướng cho công tác tìm kiếm khoáng sản. Vd. tính thường có của các nguyên tố hoá học trong quá trình tạo khoáng nội sinh và sự xuất hiện vành phân tán nguyên sinh, tính thường có của các nguyên tố hoá học trong quá trình tạo khoáng ngoại sinh và sự xuất hiện vành phân tán thứ sinh, tổ hợp cộng sinh có quy luật của các nguyên tố, các khoáng vật trong các mỏ khoáng sản.