Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TIỀN ĐỀ ĐỊA CHẤT

(cg. tiền đề tìm kiếm), những điều kiện địa chất mang tính quy luật, khống chế sự phân bố không gian các mỏ khoáng sản, được sử dụng để định hướng công tác tìm kiếm khoáng sản và mỏ khoáng. Phân biệt các tiền đề sau: thạch học - tướng đá, địa tầng, kiến trúc, kiến tạo, macma, địa mạo, địa hoá, vv. Tiền đề tìm kiếm có hiệu quả để xác định các diện tích có triển vọng khoáng hoá và phát hiện các mỏ khoáng, khi chúng được nghiên cứu và phân tích trong mối tương quan tổng thể về tính quy luật địa chất, xác lập sự phân bố không gian các mỏ khoáng.