Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÍCH TỤ TRẦM TÍCH

sự thành tạo tất cả các loại trầm tích trên bề mặt Trái Đất khi chuyển các vật chất lắng đọng từ trạng thái chuyển động, lơ lửng hoặc hoà tan (trong môi trường nước hoặc môi trường không khí) sang trạng thái đứng yên, lắng đọng thành các lớp đá (trầm tích). Quá trình TTTT diễn ra ở đáy sông, hồ, biển, đại dương và trên bề mặt Trái Đất.