Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUYẾT ĐƠN DẠNG

dạng ban đầu của thuyết hiện tại trong địa chất học do Laiân (C. Lyell) đề xuất, theo đó, mọi biến cố trong lịch sử địa chất đều xảy ra do những động lực và theo tốc độ hoàn toàn như đang diễn ra trên Trái Đất hiện nay. Thiếu sót của TĐD là chưa nhận ra những biến động có tính chất đột biến trong lịch sử.