Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUYẾT ĐỘNG

thuyết giải thích các hiện tượng địa chất như tạo núi, đứt gãy, động đất, hoạt động macma... do chuyển động ngang của các mảng thạch quyển. Người đầu tiên chứng minh thuyết trôi lục địa năm 1912 là nhà khoa học Đức Vêghênơ (A. L. Wegener).