Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUỶ VĂN ĐỒNG VỊ

khoa học nghiên cứu các thành phần đồng vị của nước và những sự thay đổi của chúng khi chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác, từ môi trường này sang môi trường khác, cũng như quan hệ của chúng với môi trường xung quanh. TVĐV là một ngành khoa học chỉ mới phát triển bốn, năm chục năm trở lại đây nhờ những tiến bộ khoa học trong phân tích. Nhưng nó đã nhanh chóng trở thành một trong những ngành khoa học mũi nhọn giải quyết các vấn đề về nguồn gốc của nước, về sự vận động của nước, vv.