Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUỶ TINH NÚI LỬA

đá núi lửa dạng ẩn tinh, tạo thành khi dung nham nguội lạnh nhanh. Hầu như toàn bộ TTNL bao gồm opxiđien, đá nhựa, peclit (đá trân châu), đá bọt, vv.