Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THỀM LỤC ĐỊA

trong địa chất học, là phần rìa lục địa bằng phẳng có nước biển phủ trên, có độ dốc rất thoải chỉ khoảng mươi phút, độ sâu từ vài chục mét tới 350 m, trung bình là 200 m. Bề rộng của TLĐ có thể từ 0 m đến 1.500 km. Tổng diện tích của TLĐ trên thế giới ước rộng tới 32 triệu km2, chiếm 9% bề mặt đại dương. Phần lớn TLĐ đều có trầm tích trẻ phủ lên trên, có thể chứa sa khoáng.

Phía ngoài TLĐ, phần rìa lục địa có độ dốc lớn hơn gọi là dốc hoặc sườn lục địa tận cùng ở bờ hay chân lục địa, là nơi chuyển sang đáy đại dương.

Theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982, TLĐ của một quốc gia ven biển bao gồm đáy biển và lòng đất dưới đáy biển bên ngoài lãnh hải của quốc gia đó, trên toàn bộ phần kéo dài tự nhiên của lãnh thổ của quốc gia đó cho đến bờ ngoài của rìa lục địa. Lãnh hải là vùng biển thuộc chủ quyền của quốc gia ven biển, có chiều rộng không vượt quá 12 hải lí, tính từ đường cơ sở tức là đường ngấn nước triều thấp nhất dọc bờ biển. Nếu bờ ngoài của rìa lục địa cách đường cơ sở chưa tới 200 hải lí thì TLĐ của nước đó được tính đến 200 hải lí, tức là đến ranh giới phía ngoài của vùng đặc quyền kinh tế. Nếu bờ ngoài của rìa lục địa vươn quá xa ngoài bờ biển, thì TLĐ của nước đó được tính đến một giới hạn cách đường cơ sở không quá 350 hải lí, hoặc đến một giới hạn cách đường đẳng sâu 2.500 m không quá 100 hải lí. Nước ven biển có chủ quyền đối với TLĐ của mình về mặt thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên. Khu vực rộng 200 hải lí của vùng nước phía trên TLĐ theo chế độ pháp lí của vùng đặc quyền kinh tế, ngoài giới hạn 200 hải lí theo chế độ biển cả.

 Ngày 12.5.1977, chính phủ nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ra tuyên bố quy định: TLĐ của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm đáy biển và lòng đất dưới đáy biển thuộc phần kéo dài tự nhiên của lục địa Việt Nam mở rộng đến bờ ngoài của rìa lục địa, nơi nào bờ ngoài của rìa lục địa cách đường cơ sở dưới 200 hải lí thì TLĐ nơi ấy mở rộng ra tới 200 hải lí kể từ đường cơ sở.Thềm lục địa