Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THẾ NẰM CỦA ĐÁ

vị thế phân bố trong không gian của lớp đá, của thể địa chất (vd. thế nằm ngang, thế nằm nghiêng), hoặc mối tương quan trong phân bố của chúng với các lớp hoặc các đá xung quanh (vd. thế nằm chỉnh hợp, bất chỉnh hợp). TNCĐ được xác định bởi các yếu tố thế nằm (xt. Yếu tố thế nằm).