Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THẾ HỆ KHOÁNG VẬT

khoáng vật hay nhóm khoáng vật thành tạo trong giai đoạn nhất định của một quá trình tạo khoáng. Một khoáng vật có thể có mặt trong các thế hệ khác nhau, giữa chúng có những đặc điểm tiêu hình khác nhau. Nghiên cứu sự tồn tại của các THKV có thể suy đoán được tiến trình hoá lí và địa chất của quá trình tạo quặng.