Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THẾ

đơn vị thuộc thang tuổi địa chất quốc tế, là khoảng thời gian để tạo thành các trầm tích thuộc một thống, phản ánh một giai đoạn khá lớn trong lịch sử phát triển Trái Đất và thế giới sinh vật. T là đơn vị cấp thứ tư tiếp sau kỉ và gồm một vài kì. T được gọi tên theo tên của kỉ kèm theo định ngữ sớm, muộn hay sớm, giữa, muộn, chỉ vị trí của nó trong kỉ, vd. thế Jura giữa. Các T phân biệt với nhau ở sự tiến hoá của sinh vật sống trong T đó thuộc cấp giống hay phân họ.