Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THỂ DỊ LI

tích tụ khoáng vật trong đá phun trào, tách ra trong giai đoạn macma, có tỉ lệ về khối lượng các thành phần và cấu trúc khác với khối đá còn lại.